EKREM ALI SÜZEN


İçeriğe git

Kisa Mesafe Örnek Test Sorulari

Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü örnek ( KMT) Test Soruları

Açıklama:
Burada yer alan sorular, Kısa mesafe Telsiz Operatörlüğü sınavlarına katılacak adayların kendi bilgilerini ölçebilmeleri amacıyla IMO kuralları, Ulusal kanunlar ve yönetmelikler ile GMDSS sınav yönetmeliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. kesinlikle sınav soruları değildir. Ancak rastlantı olarak sınavlarda da benzerleri çıkabilir. Sık sık bu sorulara başka sorular da eklenerek soru sayısı arttırılacak ve sürekli olarak güncelleştirilecektir. Ayrıca müfredat programında ve sınav konularında değişmeler oldukça, bu değişmelere paralel olarak güncelliğini yitirmiş sorular çıkartılarak yerine yeni müfredata, kanunlara ve yönetmeliklere uygun sorular eklenecektir. Böylece de soruların güncelliği sağlanacaktır. Soruları yanıtları ise kısa süre aralarla eklenecek yeni sorularla birlikte yine bu sayfada yer alacaktır.
Başarı dileklerimle
Ekrem Ali SÜZEN

ILK 200 SORU VE CEVAP PDF FORMATINDA VERILMISTIR
TIKLAYINIZ

S O R U L A R


201- I-Tehlike çağrıları,
II-Acelelik çağrıları,
III-Emniyet çağrıları,
IV-Sıradan çağrılar,
V-Meteorolojik çağrılar
A)Yalnızca I,
B) I ve II,
C) I, II ve III,
D) I, II, III ve IV,
E) I, II, III, IV ve V.

202- Deniz VHF cihazlarının hangi özelliğinden yararlanılarak kanal 16 ile birlikte haberleşme yapılan her hangi bir çalışma kanalı dinlenilebilir?
A) Watch receiver,
B) Duplex watch,
C) Duplex operation,
D) Dual watch,
E) Double watch.

203- Deniz VHF bandında DSC tekniği kullanılarak yapılacak sıradan (Routine) çağrılarda, adres bilgisinin ardından aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi bilgi yer alır?
A) Çağrılan istasyonun adı,
B) Burası,
C) Çalışma kanalı,
D) Kategori,
E) Çağrıyı yapan istasyonun adı,

204- Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Yeterlik belgesi alabilmek için adayların kaç yaşını bitirmiş olmaları gerekir?
A)17 yaşını bitirmiş olmaları gerekir,
B) 18 yaşını bitirmiş olmaları gerekir,
C) 20 yaşını bitirmiş olmaları gerekir,
D) 14 yaşını bitirmiş olmaları gerekir,
E) 15 yaşını bitirmiş olmaları gerekir

205-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi DSC tehlike türlerinden biri değildir?
A) Yangın,
B) Denize adam düşmesi,
C) Su alma,
D) Yan yatma,
E) Batma

C e v a p l a r

201- D
202- D
203- C
204- B
205- B

206-Deniz araçları VHF cihazları ile aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi haberleşmeleri yapamazlar?
A) Tehlike haberleşmeleri,
B) Sayısal seçmeli çağrılar,
C) Liman hizmetleri ile ilgili haberleşmeler,
D) Faks haberleşmeleri,
E) Emniyet haberleşmeleri.

207- "226003764" , aşağıdaki seçeneklerde verilen istasyonlardan hangisine ait bir MMSI numarasıdır?
A) Bir gemi istasyonuna ait,
B) Bir gemi grubuna ait,
C) Bir kıyı telsiz istasyonuna ait,
D) Bir kıyı telsiz istasyon grubuna ait,
E) Bir kıyı uydu yer istasyonuna ait.

208- Gemi telsiz istasyonlarına ait MMSI numarası tanımlayan sembol, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) 00MIDXXXX,
B) 0MIDXXXXX,
C) 0XXMIDXXX,
D) MIDXXXXXX,
E) MIDEXXXXX.

209-Bir istasyon Deniz VHF bandında Kanal 16'dan yapılacak sıradan (rutin) haberleşme için çağrıldıktan sonra haberleşme hangi kanaldan sürdürülür?
A) Kanal 77'den,
B) Kanal 73'den,
C) Uygun bir çalışma kanalından,
D) Çağrılan istasyon tarafından belirlenen bir kanaldan,
E) Kanal 16'dan.

210- Tehlike haberleşmesi, aşağıdaki hangi durumda yapılmalı?
A) Deniz aracında makine arızası olması durumunda,
B) Deniz trafiğini engelleyen bir olayın olması durumunda,
C) Meteorolojik olayların oluşması durumunda,
D) Deniz aracında ağır bir yaralının bulunması durumunda.
E) Deniz aracında can güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda

C e v a p l a r

206- D
207- A
208- D
209- C
210- E

211-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi dışındaki Acelelik mesajları, açık dille yazılmalıdır?
A) Deniz aracında olan bir isyanın bildirilmesi halinde,
B) Denizde kazazedelerin görülmesi halinde,
C) Denize adam düşmesi ve bulunamaması halinde,
D) Deniz aracının makine dairesinde yangın çıkması halinde,
E) Mesajın tıbbi yardım niteliğini taşıması halinde.

212-Tehlike trafiğini yöneten istasyon bölgedeki tüm istasyonların susmasını aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi ile ister?
A) SEELONCE MAYDAY,
B) SEELONCE FEENEE,
C) SEELONCE DISTRESS,
D) SEELONCE HELP,
E) MYDAY SILENCE.

213-Deniz VHF bandında kanal 16, Hangi durumlarda sürekli olarak dinlenmelidir?
A) Deniz aracı limanda iken,
B) Deniz aracı yük alıyorken,
C) Deniz aracının seyir süresice,
D) Deniz aracının tamirde olduğu sürece,
E) Böyle bir zorunluluk yoktur.

214-Gemi istasyonlarına ait MMSI numaralarının ilk üç karakteri aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini gösterir?
A) SOS,
B) EAS,
C) SZN,
D) EHS,
E) MID,

215- SOLAS'a tabi olmayan bir deniz aracı tarafından telsiz telefonla bir emniyet mesajı hangi kanaldan yayınlanır?
A) Bir çalışma kanalından,
B) Tehlike ve emniyet kanalından,
C) DSC tehlike ve emniyet kanalından,
D) Telsiz telefon veya DSC tehlike kanallarının herhangi birinden,
E) Uydu kanalından.

C e v a p l a r

211- E
212- A
213- C
214- E
215- A

216- GMDSS'de DSC MMSI numaraları kaç karakterden oluşur?
A) 3 karakter,
B) 5 karakter,
C) 7 karakter,
D) 9 karakter,
E) 15 karakter.

217 -Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Deniz VHF bandında DSC tekniği ilr yapılacak çağrılar için 1 adet kanal bulunmaktadır.
B) Deniz VHF bandında gönderilecek bir emniyet çağrısı PAN PAN işareti ile olmalıdır
C) Deniz VHF bandında kanal 06,'da kullanılacak çıkış gücü 1 W olarak sınırlandırılmıştır
D) Marmara denizinde seyretmekte olan bir yatta bir hastanın bulunması durumunda gönderilecek çağrıda MAYDAY
işareti kullanılır.
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiç biri doğru değildir.

218- En az bir VHF kıyı telsiz istasyonunun kapsam alanı içinde olan ve VHF DSC alârmlarının alınabildiği deniz bölgesi, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) A1 deniz bölgesi,
B) A2 deniz bölgesi,
C) A3 deniz bölgesi,
D) A4 deniz bölgesi,
E) VHF deniz bölgesi.

219-Deniz VHF bandında kanal 72'de haberleşme yapmakta olan iki yattan tehlike çağrısını duyan yat, haberleşmeyi nasıl keser?
A) VHF telsiz cihazını kapatarak,
B) Stop Mayday diyerek,
C) Distress traffic diyerek,
D) Prudonce diyerek,
E) Received distress call diyerek.

220-SOLAS'a tabi olmayan bir deniz aracı tarafından Deniz VHF bandında telsiz telefonla yayınlanacak emniyet çağrısı için aşağıdaki seçeneklerde verilen kanallardan hangisi kullanılır?
A) Kanal 13,
B) Kanal 16,
C) Kanal 28,
D) Kanal 67,
E) Kanal 88.

216-D
217- A
218- A
219- C
220- C

221-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi bir Acelelik mesajının çalışma kanalından yayınlanmasını gerektirir?
A) Uzun mesaj durumlarında,
B) Kısa mesaj durumlarında,
C) Denize adam düşmesi ve bulunamaması durumlarında,
D) Deniz aracında yangın çıkması durumlarında,
E) Deniz aracında isyan çıkması durumlarında.

222- Emniyet mesajları, Telsiz telefonla kime hitaben yayınlanır?
A) En yakın arama kurtarma merkezine hitaben,
B) En yakın gemi telsiz istasyonuna hitaben,
C) Soran herhangi bir istasyona hitaben,
D) Tüm istasyona veya belirli bir istasyona hitaben,
E) Kontrol istasyonuna hitaben

223-Deniz VHF bandında kanal 16'da, Tehlike trafiğinin sürmekte olduğu sırada, tehlike trafiğini yöneten istasyon tarafından kısıtlı çalışmanın başlayabileceği, aşağıdaki seçeneklerde verilen işaretlerden hangisi ile bildirilir?
A) SEELONCE DISTRESS,
B) SEELONCE PRUDONCE,
C) PRUDONCE,
D) MAYDAY FEENEE,
E) PRUDONCE FEENEE

224-Deniz VHF bandında kıyı telsiz istasyonları, aşağıdaki seçeneklerde verilen durumların hangisinde tehlike mesajı aktarımı yaparlar?
A) Tehlikedeki deniz aracının isteği üzerine,
B) Bölgedeki daha fazla deniz aracının arama ve kurtarma çalışmalarına katılması gerektiğini düşünmesi üzerine,
C) Tehlikedeki deniz aracının terk edildiğini öğrenmesi üzerine,
D) Diğer kıyı telsiz istasyonlarının isteği üzerine,
E) Tehlikedeki deniz aracının kendi ülkesine ait olduğunu öğrenmesi üzerine.

225- Gemi ile kıyı arasında yapılan haberleşmede haberleşmenin kontrolü kimdedir?
A)Gemi istasyonunda
B) haberleşme yapılan kıyı istasyonunda
C) Kontrol (monitör) istasyonunda
D) Haberleşme yapan gemiye en yakın kıyı .istasyonunda
E) Kontrol zorunluluğu yoktur

C e v a p l a r

221- A
222- D
223- C
224- B
225- B

226- A1 deniz bölgelerinde haberleşmenin yapıldığı frekans bandı aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) MF bandı
B) HF bandı
C) UHF bandı
D) VHF bandı
E) EHF bandı

227-Deniz VHF bandında yapılacak haberleşmelerde istasyonlar, aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi bilgiyi vermek zorundadırlar?
A) Deniz aracının adını ve çağrı işaretini,
B) Deniz aracının kaptanının adını,
C) Deniz aracının bağlama limanını,
D) Deniz aracının firmasını,
E) Deniz aracında yeterlik belgesine sahip operatörün yeterlik numarasını

228-SOLAS'a tabi olmayan bir deniz aracı seyir süresi boyunca aşağıdaki seçeneklerde verilen deniz VHF telsiz telefon kanallarından hangisini sürekli olarak dinlemelidir?
A) Kanal 06,
B) Kanal 09,
C) Kanal 16,
D) Kanal 13,
E) Kanal 87.

229- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi, Deniz VHF cihazları ile yapılamaz?
A) Kıyıdan denize yönünde Navtex ile gönderilen yayınların alınması,
B) Acelelik işareti ile yayınlanan mesajların alınması,
C) Kıyıdan denize yönünde yapılan sıradan (routine, olağan) haberleşmelerin yapılması,
D) Deniz araçlarının kendi aralarında yapacakları haberleşmeler,
E) Deniz araçları ile uçaklar arasında arama ve kurtarma amaçlı haberleşmeler.

230- Asılsız tehlike alârmı veren deniz aracı, aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi ile uyarısını iptâl eder?
A) CANCEL CANCEL,
B) MAYDAY CANCEL,
C) CANCEL DISTRESS ALERT,
E) DISTRESS MESSAGE CANCEL,
E) MAYDAY MAYDAY MAYDAY CANCEL

C e v a p l a r

226- D
227- A
228- C
229- A
230- C

231- Deniz VHF bandında Tehlike, acelelik ve emniyet çağrıları ile genel amaçlı çağrılar için de kullanılan DSC kanalı aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Kanal 77,
B) Kanal 23,
C) Kanal 88,
D) Kanal 03,
E) Kanal 70.

232-Bir balıkçı teknesi bir başka balıkçı teknesi ile Deniz VHF bandı kanal 16'da bağlantı kuruyor. Haberleşme için aşağıdaki seçeneklerde verilen kanallardan hangisine geçmeyi önerir?
A) Kanal 06,
B) Kanal 09,
C) Kanal 28,
D) Kanal 63,
E) Kanal 70.

233- ITU kısaltması, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini tanımlamaktadır?
A)Uluslararası Sivil Havacılık Birliği,
B) Uluslararası Denizcilik Örgütü,
C) Uluslararası Meteoroloji Örgütü,
D) Uluslararası telekomünikasyon Biriliği,
E) Uluslararası Lisanslı Radyoelektronik zabitleri Birliği

234-Kıyı telsiz istasyonları tarafından Dar Band Doğrudan Yazılımlı Telgraf (NBDP) tekniğiyle seyir meteorolojik uyarılarının gönderilmesi sistemi, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Navarea,
B) Navtex,
C) Maritex,
D) Satnav,
E) Inmarsat,

235-Kısa mesafe Telsiz Operatörlüğü Yeterlik Belgelerinin geçerlik süresi kaç yıldır?
A) 1 yıl,
B) 3 yıl,
C) 5 yıl,
D) 7 yıl,
E) Süresizdir.

C e v a p l a r

231- E
232- B
233- D
234- B
235- C

236- Telsiz telefonla yazdırılan bir mesajın sonunda kullanılan OUT ifadesinin anlamı nedir?
A) Sıra dışı bir mesaj olduğunu,
B) Mesajın bitmiş olduğunu,
C) Cevap beklenildiğini,
D) Çağrının bitip ikinci çağrının başlayacağını,
E) Mesajın tasnif dışı olduğunu.

237-Acelelik mesajları aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi durumda bir çalışma kanalından yayınlanmalıdır?
A) Denize adam düşmesi ve bulunamaması durumunda,
B) Tıbbi yardım niteliğini taşıması durumunda,
C) Deniz aracının yedeklenerek götürülmesi durumunda,
D) Bir tehlike mesajının çekilişini gerektirmeyen durumda,
E) Deniz aracının kaptanının uygun görmesi durumunda

238-Her türlü balıkçı gemileri, göl ve nehir gemileri, 12 kişilik ve daha büyük yatlar, yat işletmelerine ait er türlü yatlar, VHF telsiz cıhazları blundurmak zorndadırlar.
A) Doğru
B) Yanlış

239- Gemi tip VHF telsiz cıhazlarının çıkış güçleri en düşük ve en yüksek ne kadardır?
A)En düşük 1 W, en yüksek 15 W
B) En düşük 1 W, en yüksek 25 W
C) En düşük 3 W, en yüksek 10 W
D) En düşük 1 W, en yüksek 16 W
E) En düşük 16 W, en yüksek 70 W

240-Deniz VHF bandında tehlike haberleşmeler, hangi kanadan sürdürülür?
A) 06
B) 16
C) 70
D) 76
E) 88

C e v a p l a r

236- B
237- B
238- A
239- B
240- B

241-Deniz VHF bandında bir çalışma kanalında haberleşme yapmakta olan iki istasyondan tehlike çağrısını duyan istasyon, haberleşme yaptığı diğer istasyonu aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi ile uyarır ve haberleşmeyi keser?
A) Seelonce Feenee diyerek,
B) Dual watch diyerek,
C) Watch receiver diyerek,
D) Receiver Mayday diyerek,
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiçbiri ile haberleşmeyi kesemez.

242-Bir turizm şirketine ait yat, Kanal 16'da özel bir yat ile buluşuyor. Haberleşme yapmak için aşağıdaki seçeneklerde verilen kanallardan hangisine geçmeyi öneriri?
A) Kanal 77,
B) Kanal 72,
C) Kanal 67,
D) Kanal 09,
E) Kanal 06.

243- Türkiye'de bir yata verilen çağrı işaretinde, ilk iki harften sonra gelen grup kaç rakamdan oluşur?
A) 2 rakamdan,
B) 3 rakamdan,
C) 4 rakamdan,
D) 5 rakamdan,
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiçbiri doğru değildir.

244- Deniz aracında bulunan herhangi bir kişi, yeterlik belgesine sahip olmadan VHF telsiz cihazlarını kullanabilir mi?
A) Gemi kaptanının iznini alarak kullanabilirler,
B) Sorumlu operatör tarafından cihazların ve sistemlerin bütün ayar ve kontrolleri yapıldıktan sonra yeterlik belgesi
sahibi operatörlerin kontrolünde olmak kaydıyla kullanabilirler,
C) Yeterlik belgesine sahip sorumlu operatörlerin iznini alarak kullanabilirler,
D) Sorumlu operatörün hasta olması halinde kullanabilirler,
E) Kesinlikle kullanamazlar.

245-Tüm deniz bölgelerinde seyir yapan deniz araçlarında bulundurulması zorunlu olan cihaz, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Deniz VHF telsiz cihazı,
B) Navtex cihazı,
C) EGC cihazı,
D) Inmarsat-B cihazı,
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilen cihazların tümü de zorunludur

C e v a p l a r
241- E
242- B
243- C
244- B
245- A

246- Bir kıyı telsiz istasyonu aracılığıyla bir telefon abonesiyle telefon görüşmesi yapacaksınız. Kıyı telsiz istasyonu ile buluştuktan sonra hangi VHF kanalına geçmeyi önerirsiniz?
A) Kanal 09'a,
B) Kanal 10'a,
C) Kanal 72'ye,
D) Kanal 73'e,
E) Kanal önerisini kıyı telsiz istasyonu yapar.

247- VHF DSC cihazlarında Tehlike sinyali göndermek için hangi kategori seçilir
A) Mayday
B) Mayday Relay
C)Distress
D) Safety
E) Urgency

248- Kıyı telsiz istasyonları deniz araçlarından aldıkları emniyet mesajlarını yayınlarken, çağrısını ve mesajını yine telsiz telefonla hangi kanal/kanlardan yayınlar?
A) Çağrıyı kanal 16'dan mesajı kanal 77'den yayınlar,
B) Çağrıyı ve mesajı kanal 16'dan yayınlar,
C) çağrıyı kanal 16'dan mesajı kendi çalışma kanalından yayınlar,
D) Çağrıyı ve mesajı kendi çalışma kanalından yayınlar,
E) Çağrıyı ve mesajı kanal 70'ten yayınlar.

249- Acelelik haberleşmelerinin, haberleşmelerin öncelik sıralamasındaki yeri nedir?
A) Birinci sırada yer alır,
B) İkinci sırada yer alır,
C) Üçüncü sırada yer alır,
D) Dördüncü sırada yer alır,
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiç biri doğru değildir.

250-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) VHF bandı frekans kuşağında (spektrumunda) 30 GHZ'den 300 H'e kadardır
B) Gönderme ve dinlemenin aynı frekansta yapıldığı kanallara Simplex kanal denir
C) Kıyı istasyonu ile yapılacak haberleşmede kanalı kıyı istasyonu verir
D) Deniz seyyar servisi tanıtım numarası kısaca MMSI olarak tanımlanır
E) Deniz VHF bandında kıyı istasyonlarının çıkış güçleri en yüksek 50 W olarak sınırlandırılmıştır

C e v a p l a r

246- E
247- C
248- C
249- B
250- A

251-Aşağıdaki seçeneklerde verilen durumların hangisinde acelelik mesajları bir çalışma kanalından yayınlanmalıdır?
A) Mesajın yüksek trafik bölgesinde yayınlanması durumunda,
B) Mesajın A1 deniz bölgesinde yayınlanması durumunda,
C) Mesajın açık denizde yayınlanması durumunda,
D) mesajın belli bir deniz bölgesindeki istasyonlara yayınlanması durumunda,
E) Seçeneklerde verilen durumların hiçbirinde.

252- 12 kişi ve daha yukarı kapasitedeki yat ve balıkçı teknelerinde en az ….. yeterlik belgesine sahip bir operatörün bulundurulması zorunludur
A) Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü
B) Telsiz telefon operatörlüğü
C) Genel operatör
D) Telsiz elektronik operatörlüğü
E) Telsiz telgraf operatörlüğü

253 -Bir balıkçı teknesi bir yat ile telsiz telefon haberleşme bağlantısı kurmak için aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi kanal/anallardan çağrı yapar?
A) Balıkçı teknelerine ayrılmış olan kanalların herhangi birinden
B) Yatlara ayrılmış olan kanalların herhangi birinden
C) Öncelikle gemiler arası haberleşme için ayrılmış olan kanaldan
D) Gemi içi haberleşmelerine ayrılmış kanalların herhangi birimden
E) Tehlike ve emniyet kanalından

254-Türkiye'de yat tip VHF telsiz cihazlarında çıkış güçleri 1 W olarak sınırlandırılmış kanal/kanallar var mıdır, varsa bu kanallar aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A)Vardır. Bu kanallar 06, 16 ve 70'inci anallardır
B) Vardır. Bu kanal, 73'ncü kanaldır
C) Vardır. Bu kanallar 15 ve 17'nci kanallardır
D) Vardır. Bu kanallar 75 ve 76'ncı kanallardır
E) Türkiye'de böyle bir güç sınırlandırılması yoktur

255-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Telsiz telefonda tehlike haberleşmesinin aktarılmasında MAYDAY RELAY işareti kulanılır
B) Deniz VHF bandında kanal 06, Kıyı istasyonlarına yapılacak çağrıları için kullanılır
C)Telsiz telefonda emniyet işareti 3 kez tekrarlanan PAN PAN işaretidir
D)Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerin tümü de doğrudur
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiçbiri doğru değildir

251- A
252- A
253- E
254- C
255- A

256-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi bir Acelelik mesajının çalışma kanalından yayınlanmasını gerektirir?
A) Uzun mesaj durumlarında,
B) Kısa mesaj durumlarında,
C) Denize adam düşmesi ve bulunamaması durumlarında,
D) Deniz aracında yangın çıkması durumlarında,
E) Deniz aracında isyan çıkması durumlarında.

257-Deniz VHF bandında DSC tekniği kullanılarak yapılan tehlike çağrısına alındı onayı öncelikle kim tarafından verilir?
A) Tehlike çağrısını alan en yakın kıyı telsiz istasyonu tarafından,
B) Tehlike çağrısını alan en yakın gemi istasyonu tarafından,
C) Tehlike çağrısını alan aynı ülkeye ait gemi istasyonu tarafından,
D) Tehlike çağrısını alan aynı firmaya ait gemi istasyonu tarafından,
E) Tehlike çağrısını alan aynı ülkeye ait kıyı telsiz istasyonu tarafından.

258- Deniz araçları, aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi durumda aldıkları tehlike mesajını aktarırlar?
A) Tehlikede olmayan deniz aracının kaptanı, tehlikedeki deniz aracına daha fazla yardım gerektiğini düşünürse,
B) Tehlike mesajını gönderen deniz aracı, mesajın aktarılmasını istemişse,
C) Tehlike trafiğini yöneten istasyon, tehlike mesajının aktarılmasını istemişse,
D) Kıyı uydu yer istasyonu, tehlike mesajının aktarılmasını istemişse,
E) Hiçbir durumda tehlike mesajı aktarılamaz.

259-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi Yeterlik belgesinin iptâlini gerektiren davranışlardan biridir?
A) Ulusal ve uluslararası tehlike, acelelik ve emniyet haberleşmelerinin bir yıl içerisinde iki kez ihlâl edilmesi,
B) Kıyı telsiz istasyonları ile haberleşme yapılırken servisten kaldırılmış deniz araçlarının ya da diğer araçların ad ve
çağrı işaretlerinin kullanılması nedeniyle yeterlik belgesinin iki kez geri alınması,
C) Yeterlik belgesinin başkalarına kullandırılması,
D) Telsiz cihazlarının gücünün arttırılarak çalışılması,
E) Anten tipinin değiştirilmesi

260- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi, Bir Türk yatına ait çağrı işareti olamaz?
A) TCK3,
B) YM1234,
C) YM2604,
D) YM5613
E) YM1897

C e v a p l a r

256- A
257- A
258- A
259- B
260- A

261-Acelelik mesajları aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi durumda bir çalışma kanalından yayınlanmalıdır?
A) Denize adam düşmesi ve bulunamaması durumunda,
B) Tıbbi yardım niteliğini taşıması durumunda,
C) Deniz aracının yedeklenerek götürülmesi durumunda,
D) Bir tehlike mesajının çekilişini gerektirmeyen durumda,
E) Deniz aracının kaptanının uygun görmesi durumunda.

262-VHF DSC haberleşmelerinde kullanılan 9 karakterli tanıtım numaraları, aşağıdaki hangi kısaltma ile gösterilir?
A) MUTE,
B) SUZN,
C) MID,
D) DSC NUMBER,
E) MMSI.

263-Deniz VHF bandında Kanal 16'da telsiz telefonla verilecek alındı onayı, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi ile bildirilir?
A) MAYDAY OK,
B) RECEIVED MAYDAY,
C) RECEIVED DISRESS,
D) OK RECEIVED MAYDAY,
E) DISRESS ALERT RECEIVED

264-Deniz VHF bandında aşağıdaki seçeneklerde verilen haberleşmelerden hangisi yapılamaz?
A) Sayısal seçmeli çağrılar,
B) Radyoteleks haberleşmeleri,
C) Telsiz telefon haberleşmeleri,
D) Liman hizmetleri ile ilgili haberleşmeler,
E) Arama ve kurtarma ile ilgili haberleşmeler.

265-Deniz VHF bandında bir çalışma kanalında haberleşme yapmakta olan iki istasyondan tehlike çağrısını duyan istasyon, haberleşme yaptığı diğer istasyonu aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi ile uyarır ve haberleşmeyi keser?
A) Seelonce Feenee diyerek,
B) Dual watch diyerek,
C) Watch receiver diyerek,
D) Receiver Mayday diyerek,
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiçbiri ile haberleşmeyi kesemez

C e v a p l a r

261- B
262- E
263- B
264- B
265- E

266-Deniz VHF bandında DSC tekniği ile test yayınları;
A) yapılamaz,
B) yalnızca en yakın kıyı telsiz istasyonlarına yönelik yapılır,
C) için uygun bir deniz aracı seçilerek o deniz aracı ile yapılır,
D) beşer dakika ara ile üç kez tekrarlanır,
E) en yakın kıyı telsiz istasyonu tarafından verilecek çalışma kanalından yapılır.

267-Deniz VHF bandında DSC tekniği kullanılarak gönderilen tehlike çağrısına hiçbir kıyı telsiz istasyonu tarafından alındı onayı verilmemiş ve çağrı devam ediyorsa, çağrıyı alan deniz aracı, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini yapmalıdır?
A) En yakın Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ni uyarmalıdır,
B) En yakın kıyı telsiz istasyonunu uyarmalıdır,
C) En yakın kıyı uydu yer istasyonunu uyarmalıdır,
D) Alındı onayını vermelidir,
E) Bir kıyı telsiz istasyonu tarafından alındı onayının verilmesini beklemelidir.

268-Tüm deniz bölgelerinde seyir yapan deniz araçlarında bulundurulması zorunlu olan cihaz, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) MF telsiz telefon cihazı,
B) Inmarsat - A cihazı,
C) VHF EPIRB cihazı,
D) SART cihazı,
E) Maritex cihazı.

269-Deniz VHF bandında DSC tekniği kullanarak göndermiş olduğu tehlike çağrısına alındı onayı alan deniz aracı, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini yapar?
A) Tehlike çağrısı yapmayı durdurarak tehlike mesajını yayınlamaya başlar,
B) Tehlike çağrısına devam eder,
C) Alındı onayı veren istasyondan tehlike mesajının aktarılmasını ister,
D) En yakın kıyı uydu yer istasyonundan yardım edilmesini ister,
E) Deniz aracını terk ederler.

270-Deniz VHF bandında DSC tekniği kullanılarak yayınlanmış olan tehlike uyarısını alan gemi istasyonu, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini yapmalıdır?
A) Hemen alındı onayını vermelidir,
B) Hemen en yakın kıyı uydu yer istasyonunu aramalıdır,
C) Kıyı telsiz istasyonu tarafından alındı onayı verilmesi için beklemeli, alındı oanyı verilmezse kendisi alındı onayı vermelidir,
D) Hemen en yakın sahil güvenlik birimlerini aramalıdır,
E) Hemen tehlike aktarımı yapmalıdır.

C e v a p l a r

266- A
267- D
268- D
269- A
270- C

271- Telsiz telefonda Acelelik işareti nedir ve çağrı sırasında kaç kez tekrarlanır?
A) Acelelik işareti PAN'dır, 1 kez söylenir,
B) Acelelik işareti URGENCY'dir, 3 kez tekrarlanır,
C) Acelelik işareti PAN PAN'dır, 3 kez tekrarlanır,
D) Acelelik işareti PAN PAN MEDICAL'dir, 3 kez tekrarlanır,
E) Acelelik işareti PAN PAN'dır, tekrarlanma sayısında bir sınırlama yoktur.

272-Aşağıdaki seçeneklerde verilen mesajların öncelik sıralamalarından hangisi doğrudur?
A) Deniz aracında Yangın çıkması ile ilgili mesajlar, Öncelikli devlet mesajları,

Navtex mesajları,
B) Navarea mesajları, Tıbbi yardım mesajları, fırtına uyarıları,
C) Deniz aracının yan yatması ile ilgili mesajlar, Hava tahmin mesajları, Sığlık ve
kayalıkların görülmesi ile ilgili mesajlar,
D) Deniz aracının hortuma yakalanması ile ilgili mesajlar, deniz aracında ağır bir
hastanın bulunması ile ilgili mesajlar, Deniz aracının yedeklenerek götürülmesi ile
ilgili mesajlar,
E) Deniz aracında salgın hastalık görülmesi ile ilgili mesajlar, Denizde sürüklenen
cisim görülmesi ile ilgili mesajlar, Fener sönmesi ile ilgili mesajlar,

273- Tehlike haberleşmesinde her bilgi, aşağıdaki hangi işaretle başlar?
A) MAYDAY RELAY,
B) SILENCE MAYDAY,
C) SILENCE SILENCE SILENCE,
D) MAYDAY,
E) DISTRESS.

274-Gemi istasyonları, tüm gemilere yönünde yapılan DSC tehlike aktarımını aldıklarında aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini yapmalıdırlar?
A) Alındı onayı vermelidirler,
B) Dinlemede kalmalıdırlar,
C) Hemen kıyı telsiz istasyonu ile bağlantı sağlayıp ne yapılması gerektiğini sormalıdırlar,
D) Kıyı telsiz istasyonu ile bağlantı sağlayıp, bilgiyi kesinleştirmelidirler?
E) Yanıltıcı bir yayın olmadığından emin olmak için tehlike aktarımını yapan istasyona, bilgiyi doğrulattırmalıdırlar.

275-Türkiye'de ulusal düzenlemelere göre aşağıdaki seçeneklerde verilen kanallardan hangisi meteoroloji yayınlarına ayrılmıştır?
A) Kanal 13,
B) Kanal 16,
C) Kanal 67,
D) Kanal 72-3,
E) Kanal 87.

C e v a p l a r

271- C
272- D
273- D
274- A
275- C

276-Deniz VHF bandında DSC tekniği kullanılarak gönderilen emniyet uyarısının ardından mesaj, hangi kanaldan yayınlanır?
A) Kanal 06'dan,
B) Kanal 67'den,
C) Kanal 28'den,
D) kanal 16'dan,
E) Uygun herhangi bir kanaldan.

277-Aşağıdaki seçeneklerde verilen durumların hangisi için emniyet mesajı gönderilir?
A)Büyük bir fırtınanın yaklaşmakta olması,
B)Deniz aracının makine dairesinde yangın çıkması ve söndürülememesi,
C)Deniz aracının su alması,
D) Deniz aracında isyan çıkması,
E) Deniz aracının kayalıklara sürüklenmesi

278- Gemilerle kıyı telsiz istasyonları arasında yapılacak haberleşmelerde, haberleşmeyi kontrol eden istasyon, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Çağrıyı yapan gemi istasyonu,
B) Çağrı yapan gemiye en yakın gemi istasyonu,
C) Haberleşme yapılan kıyı telsiz istasyonu,
D) Çağrıyı yapan gemi istasyonuna yakın gemi istasyonu,
E) Kontrol istasyonu.

279- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi doğrudur?
A) İki deniz aracı arasında yapılan haberleşmede, haberleşmenin kontrolünü ilk çağrıyı yapan deniz aracı
yapar
B) Ulusal Heceleme Alfabesi (Fonetik Alfabe) ile Ş harfi Şebinkarahisar olarak kodlanır
C) Liman içinde yapılacak haberleşmeler sırasında Deniz VHF cihazları 1 Watt çıkış gücü kullanmalıdır
D) Türkiye'de Balıkçı teknelerine verilen çağrı işaretleri YM ile başlar
E) 00 ile başlayan MMSI numarası, Bir Türk deniz aracına ait MMSI'dir.

280- "022700076" , aşağıdaki seçeneklerde verilen istasyonlardan hangisine ait bir MMSI numarasıdır?
A) Bir gemi grubuna,
B) Bir kıyı telsiz istasyonu grubuna,
C) Bir kıyı telsiz istasyonuna,
D) Bir kıyı uydu yer istasyonuna,
E) Bir gemi istasyonuna.

C e v a p l a r

276- D
277- A
278- C
279- C
280- A

281-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi Acelelik çağrısıdır?
A) Urgent,
B) Safety,
C) Pan Pan,
D) Medical,
E) Important.

282 - Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi doğrudur?
A)Bir deniz aracının yedeklenerek götürüldüğünün bildirilmesi ile ilgili mesajlar, haberleşmelerin öncelik
sıralamasında üçüncü sırada yer alır
B) Kıyı telsiz istasyonları tarafından deniz yönüne yapılan Navtex yayınları, DSC tekniği ile gerçekleşir.
C) Deniz VHF bandında gönderme ve dinlemenin farklı frekanslarda yapılan kanallara simplex kanal denir
D) Yukarıdaki seçeneklerde yapılan açıklamaların tümü de doğrudur
E) Yukarıdaki seçeneklerde yapılan açıklamalardan hiç biri doğru değildir

283- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi, Bir Türk ticaret gemisine ait çağrı işareti olamaz?
A)TCRS,
B) TCXX2
C) TBGF
D) TAKL,
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilen çağrı işaretlerinden hiçbiri olamaz.

284- Deniz VHF bandında DSC tekniği kullanılarak yapılacak acelelik uyarısının ardından, uyarıyı yapan deniz aracı, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini yapar?
A)Alındı onayını verir,
B) Kanal 16'ya geçerek acelelik haberleşmesini sürdürür,
C) Kanal 70' üzerinden acelelik haberleşmesini sürdürür,
D) En yakın kıyı telsiz istasyonunun vereceği kanaldan haberleşmeyi sürdürür,
E) 3 dakika beklemenin ardından kanal 70 üzerinden kısa süre aralarla uyarıyı tekrarlar.

285- TRABZON Sözcüğü uluslararası fonetik alfabe (heceleme alfabesi) ile aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi gibi kodlanır?
A) Tango Ranger Alto Bravo Zulu Oscar November
B) Tango Rıvera Alfa Bravo Zulu Oscar November
C) Tango Romeo Alfa Bravo Zulu Oscar November
D) Tango Roam Alfa Bravo Zulu Oscar Night
E) Tunca Roma Alpha Beta Zouluo Oscar Nine

C e v a p l a r

281- C
282- A
283 C
284- B
285- C

286-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi Acelelik çağrısıdır?
A) Urgent,
B) Safety,
C) Pan Pan,
D) Medical,
E) Important
.
287- Deniz VHF bandında DSC tekniği kullanılarak yapılacak acelelik uyarısının ardından, uyarıyı yapan deniz aracı, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini yapar?
A)Alındı onayını verir,
B) Kanal 16'ya geçerek acelelik haberleşmesini sürdürür,
C) Kanal 70' üzerinden acelelik haberleşmesini sürdürür,
D) En yakın kıyı telsiz istasyonunun vereceği kanaldan haberleşmeyi sürdürür,
E) 3 dakika beklemenin ardından kanal 70 üzerinden kısa süre aralarla uyarıyı tekrarlar.

288- Yeterliği geçici olarak geri alınmış olduğu halde bu süre içerisinde belgesiz olarak çalışmaya devam edenlere verilecek ceza aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Yeterlik belgesi 3 ay süre ile geçici olarak geri alınır,
B) Yeterlik belgesi iptâl edilir,
C) 30 gün adli para cezası verilir,
D) 50 gün adli para cezası verilir,
E) 30 günden 90 güne kadar adli para cezası verilir.

289- Deniz VHF bandında kanal 16'da, Tehlike trafiğinin sürmekte olduğu sırada, tehlike trafiğini yöneten istasyon tarafından tehlike trafiğinin bittiğini duyurmak için , aşağıdaki seçeneklerde verilen işaretlerden hangisi kullanılır?
A) MAYDAY FEENEE,
B) DISTRESS FEENE,
C) SEELONCE FEENEE,
D) MAYDAY STOP,
E) SEELONCE STOP.

290-Aşağıdaki seçeneklerde verilen Deniz VHF kanallarından hangisi uluslararası telsiz telefon tehlike ve emniyet kanalıdır?
A) Kanal 16,
B) Kanal 06,
C) Kanal 77,
D) Kanal 13,
E) Kanal 70.

C e v a p l a r

286- C
287- B
288- B
289- C
290- A

291-Tüm deniz bölgelerinde seyir yapan deniz araçlarında bulundurulması zorunlu olan cihaz, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) EGC cihazı,
B) Taşınabilir VHF deniz el telsiz cihazı,
C) INMARSAT-B cihazı,
D) NAVTEX cihazı,
E) HF Telsiz telefon cihazı.

292--Gemi tipi VHF telsiz cihazlarında en yüksek çıkış gücü kaç Wattır ve limanlarda en yüksek kaç Watt çıkış gücü kullanılır?
A) En yüksek çıkış gücü 25 kW'tır, limanlarda en yüksek 5 W çıkış gücü kullanılır,
B) En yüksek çıkış gücü 15 W'tır, limanlarda en yüksek 5 W çıkış gücü kullanılır,
C) En yüksek çıkış gücü 25 W'tır, limanlarda en yüksek 1 W çıkış gücü kullanılır,
D) En yüksek çıkış gücü 5 kW'tır, limanlarda en yüksek 1 W çıkış gücü kullanılır,
E) Çıkış gücü konusunda bir sınırlandırma yoktur.

293--DSC tekniği kullanılarak gönderilen yanlış alârmın iptâli için ilk yapılacak iş, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) CQ işareti göndermek,
B) Cihazı kapatmak,
C) MMSI numarasını göndermek,
D) Mevkii bilgisi vermek,
E) Tehlike tuşuna 15 saniye basmak.

294-- A1 ve A2 deniz bölgelerinde DSC tekniği kullanılarak gönderilecek tehlike uyarıları için aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi frekans bandı/bandları kullanılmalıdır?
A) Her iki deniz bölgesinde de Deniz VHF bandı kullanılmalıdır,
B) Her iki deniz bölgesinde de MF bandı kullanılmalıdır,
C) Her iki deniz bölgesinde de HF bandı kullanılmalıdır,
D) A1 deniz bölgesinde VHF bandı, A2 deniz bölgesinde ise MF bandı kullanılmalıdır,
E) A1 deniz bölgesinde VHF bandı, A2 deniz bölgesinde ise HF bandı kullanılmalıdır,

295--Göndermenin ve dinlemenin farklı frekanslarda yapıldığı kanallara;
A) Semidupleks kanal denir
B) Simpleks kanal denir
C) Dupleks kanal denir
D) Duplikasyon kanalı deniz
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerin hiçbiri doğru değildir

C e v a p l a r

291- B
292- C
293- B
294- D
295- C

296- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi, Bir Türk ticaret gemisine ait çağrı işareti olamaz?
A)TCRS,
B) TCXX2
C) TBGF
D) TAKL,
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilen çağrı işaretlerinden hiçbiri olamaz

297- Bir denizcilik acentesinin, acenteliğini yaptığı bir deniz aracıyla VHF bandında yapacağı haberleşmede kullanabileceği en yüksek çıkış gücü, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) 1 W,
B) 3 W,
C) 5 W,
D) 10 W,
E) 25 W.

298- A1 deniz bölgesinde seyir yapmakta olan deniz araçları; denizden-kıyıya yönündeki tehlike alârmlarını, VHF Teleks ile gönderirler
A) Doğru
B) Yanlış

299- Deniz VHF bandında DSC tekniği kullanılarak yanlışlıkla gönderilmiş olan aldatıcı tehlike alârmının iptâlinde aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi bulunmaz?
A) Tüm istasyonlara,
B) Burası,
C) Deniz aracının bağlı bulunduğu liman,
D) Deniz aracının adı,
E) Deniz aracının çağrı işareti

300- VHF deniz telsiz telefon cihazların aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi özelliğinden yararlanılarak herhangi bir kanalda dinleme yaparken aynı zamanda 16'ncı kanal da dinlenebilmektedir?
A) Simpleks
B) Dupleks
C) Yarı dupleks
D) Squelch
E) Dual watch

C e v a p l a r

296- C
297- A
298- B
299- C
300- E

301- DSC tekniği kullanılarak, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi/hangileri yapılabilir?
A) Tehlike çağrısı gönderilebilir,
B) Kıyı telsiz istasyonları aracılığıyla uluslararası radyoteleks çağrısı yapılabilir,
C) Operatör aracılığıyla yurtiçi ve yurtdışı telefon görüşmeleri yapılabilir,
D) A ve B seçeneklerinde verilenler yapılabilir,
E) A, B ve C seçeneklerinde verilenlerin tümü yapılabilir

302-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi Yeterlik belgesinin iptâlini gerektiren davranışlardan biridir?
A) Telsiz cihazının gücünün arttırılması,
B) Kıyı telsiz istasyonları ile haberleşme yapılırken servisten kaldırılmış deniz araçlarının ya da diğer araçların ad ve
çağrı işaretlerinin kullanılması,
C) Ulusal ve uluslararası çağrı kurallarına uyulmaması,
D) Limanda yüksek çıkış gücü kullanılması,
E) Yeterlik belgesinin başkalarına kullandırılması nedeniyle yeterlik belgesinin iki kez geri alınması

303-Marmara'da seyir halindesiniz. Teknenizden denize varil düşürüyorsunuz. Ancak, bunun teknenize alamıyorsunuz. Bu bilgiyi çevredeki deniz araçlarına aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi mesaj türü ile duyurursunuz?
A) Tehlike mesajı ile,
B) Navteks mesajı ile,
C) Navarea mesajı ile,
D) Acelelik mesajı ile,
E) Emniyet mesajı ile.

304-1500 gros tonajdaki bir askeri gemi sizce GMDSS'ye tabi midir?
A) Evet
B) Hayır

305- "002260003" , aşağıdaki seçeneklerde verilen istasyonlardan hangisine ait bir MMSI numarasıdır?
A) Bir kıyı telsiz istasyonu grubuna,
B) Bir kıyı uydu yer istasyonu grubuna,
C) Bir can sal ya da can sandalı grubuna,
D) Bir gemi grubuna,
E) Bir kıyı uydu yer istasyonuna

C e v a p l a r

296- C
297- A
298- B
299- C
300- E

301- DSC tekniği kullanılarak, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi/hangileri yapılabilir?
A) Tehlike çağrısı gönderilebilir,
B) Kıyı telsiz istasyonları aracılığıyla uluslararası radyoteleks çağrısı yapılabilir,
C) Operatör aracılığıyla yurtiçi ve yurtdışı telefon görüşmeleri yapılabilir,
D) A ve B seçeneklerinde verilenler yapılabilir,
E) A, B ve C seçeneklerinde verilenlerin tümü yapılabilir

302-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi Yeterlik belgesinin iptâlini gerektiren davranışlardan biridir?
A) Telsiz cihazının gücünün arttırılması,
B) Kıyı telsiz istasyonları ile haberleşme yapılırken servisten kaldırılmış deniz araçlarının ya da diğer araçların ad ve
çağrı işaretlerinin kullanılması,
C) Ulusal ve uluslararası çağrı kurallarına uyulmaması,
D) Limanda yüksek çıkış gücü kullanılması,
E) Yeterlik belgesinin başkalarına kullandırılması nedeniyle yeterlik belgesinin iki kez geri alınması

303-Marmara'da seyir halindesiniz. Teknenizden denize varil düşürüyorsunuz. Ancak, bunun teknenize alamıyorsunuz. Bu bilgiyi çevredeki deniz araçlarına aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi mesaj türü ile duyurursunuz?
A) Tehlike mesajı ile,
B) Navteks mesajı ile,
C) Navarea mesajı ile,
D) Acelelik mesajı ile,
E) Emniyet mesajı ile.

304-1500 gros tonajdaki bir askeri gemi sizce GMDSS'ye tabi midir?
A) Evet
B) Hayır

305- "002260003" , aşağıdaki seçeneklerde verilen istasyonlardan hangisine ait bir MMSI numarasıdır?
A) Bir kıyı telsiz istasyonu grubuna,
B) Bir kıyı uydu yer istasyonu grubuna,
C) Bir can sal ya da can sandalı grubuna,
D) Bir gemi grubuna,
E) Bir kıyı uydu yer istasyonuna

C e v a p l a r

301- A
302- E
303- E
304- B
305- A

306-Olta ile balık avlamak amacıyla kullanılan bir sandalda Telsiz cihazı bulundurulması zorunlu mudur? Zorunlu ise Aşağıdaki seçeneklerde verilen cihazlardan hangisinin bulundurulması zorunludur?
A) Cep telefonu
B) Taşınabilir Deniz VHF el telsiz cihazı
C) SART cihazı
D) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden her hangi biri
E) Cihaz bulundurulma zorunluluğu yoktur.

307-Bir kıyı istasyonu aracılığıyla karadaki bir telefon abone ile telefon görüşmesi yapılırken Söylenen sözler görüşülen telefon abonesi tarafından zaman zaman anlaşılamıyorsa aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi yapılmalıdır?
A)Kıyı telsiz istasyonuna bir başka kanala geçmesi söylenmeli
B) Kıyı istasyonuna gücü yükseltmesi söylenmeli
C) Bağırarak konuşulmalı
D) Sözcükler kodlanmalı
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiç biri yapılmamalı

308- Deniz VHF bandında DSC tekniği kullanılarak yanlışlıkla gönderilmiş olan aldatıcı tehlike alârmının iptâlinde aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi bulunmaz?
A) Deniz aracının adı,
B) Deniz aracının rotası,
C) Deniz aracının mevkisi,
D) Deniz aracının MMSI numarası,
E) Tarih bilgisi.

309-Aşağıdaki seçeneklerde verilen durumların hangisi, emniyet mesajı olarak yayınlanır?
A) Bir deniz aracının yedeklenerek götürülmesi,
B) Deniz aracında yangın çıkması,
C) Deniz aracında bir hastanın bulunması,
D) Deniz aracının fırtınaya yakalanması,
E) Denizde ceset görülmesi.

310- Aşağıdaki seçeneklerde verilen haberleşmelerden hangisi öncelik sıralamasında ilk sırada yer alır?
A) Tehlike haberleşmeleri,
B) Meteoroloji haberleşmeleri,
C) Tıbbi yardım haberleşmeleri,
D) Acelelik haberleşmeleri,
E) Emniyet haberleşmeleri,

C e v a p l a r

306- E
307- D
308- B
309- A
310- A

311- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi, Bir Türk balıkçı teknesine ait çağrı işareti olamaz?
A) YM6789,
B) TC1234,
C) TC5678,
D) TC9876,
E) TC4599.

312-Ankara'da hayati tehlikesi olan bir hastanın ameliyatı ile ilgili doktoru ile çok önemli bir konuşma yapmak istiyorsunuz. Aşağıdaki seçeneklerde verilen çağrılardan hangisini yapardınız?
A)PAN PAN PAN PAN PAN PAN MEİCAL İstanbul radyo. burası motor yat xxxx motor yat kanal 16 sizi
dinliyorum tamam
B) PAN PAN MEDİCAL İstanbul radyo kanal 16 tamam
C) URGENT İstanbul radyo İstanbul Radyo İstanbul radyo burası motor yat xxxxx mutur yat xxxxx motor
yat xxxxx
D) İstanbul Radyo İstanbul Radyo İstanbul Radyo Burası motor yat xxxxx motor yat xxxxx motor yatxxxxx
acele telefon görüşmem var kanal 16 sizi dinliyorum tamam
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiç biri

313-İstanbul'da Büyükdere limanında demirde bulunan bir yattan İstanbul Radyo aracılığıyla Deniz VHF bandında yapılacak haberleşme için aşağıdaki seçeneklerde verilen çıkış güçlerinden hangisi kullanılır?
A) 1 W
B) 4 W
C) 25 W
D) 1 kW
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiç biri

314- Deniz VHF bandında DSC tekniği kullanılarak yanlışlıkla gönderilmiş olan aldatıcı tehlike alârmının iptâlinde aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi bulunmaz?
A) Deniz aracının MMSI numarası,
B) Deniz aracının çağrı işareti,C) Deniz aracının adı,
C) Deniz aracının Mevkisi,
D) Deniz aracının ülkesi,
E) Mesajın tarih saat bilgisi,

315- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi NAVTEX yayını yapar?
A) Trabzon
B) Samsun
C) Çanakkale
D) Bodrum
E) Yukarıdaki seçeneklerde veriler İstasyonlardan hiçbiri değildir

C e v a p l a r

311- A
312- D
313- A
314- D
315- B

316-İngilizce Navtex yayınları, aşağıdaki hangi frekansta yayınlanır?
A) 415 kHz
B) 480 kHz
C) 490 kHz
D) 518 kHz
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiç biri değildir

317- Deniz VHF bandında DSC tekniği kullanılarak yanlışlıkla gönderilmiş olan aldatıcı tehlike alârmının iptâlinde aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi bulunmaz?
A) Deniz aracının MMSI numarası,
B) Deniz aracının çağrı işareti,C) Deniz aracının adı,
C) Deniz aracının Mevkisi,
D) Deniz aracının ülkesi,
E) Mesajın tarih saat bilgisi

318 - Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi doğrudur?
A)Bir deniz aracının yedeklenerek götürüldüğünün bildirilmesi ile ilgili mesajlar, haberleşmelerin öncelik
sıralamasında üçüncü sırada yer alır
B) Kıyı telsiz istasyonları tarafından deniz yönüne yapılan Navtex yayınları, DSC tekniği ile gerçekleşir.
C) Deniz VHF bandında gönderme ve dinlemenin farklı frekanslarda yapılan kanallara simplex kanal denir
D) Yukarıdaki seçeneklerde yapılan açıklamaların tümü de doğrudur
E) Yukarıdaki seçeneklerde yapılan açıklamalardan hiç biri doğru değildir.

319- Aşağıdakilerden hangisi SART cihazının erişim uzaklığını belirleyen etkenlerden biridir ?
A)Yardıma giden geminin radarının tipi
B) SART cihazının tipi
C) Yardıma giden germinin radarının markası
D) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerin tümü
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiç biri

320-Deniz VHF bandında kıyı telsiz istasyonları, aşağıdaki seçeneklerde verilen durumların hangisinde tehlike mesajı aktarımı yaparlar?
A) Arama ve kurtarma çalışması yapan birimlerin isteği üzerine,
B) Kazazedelerin can sal veya sandallarında görülmesi üzerine,
C) Arama Kurtarma Merkezi'nin isteği üzerine,
D) Tehlike mesajının günün geç saatlerinde yayınlanması durumunda,
E) Yayınlanan tehlike mesajının sonunda tehlike mesajı aktarımı yapılmasının istenmesi üzerine.C e v a p l a r

316- D
317- D
318- A
319- A
320- C

321-Türkiye'de ulusal düzenlemelere göre balıkçı gemilerinin kendi aralarında yapacakları haberleşmeler için ayrılmış VHF kanalları aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?,
A)Kanal 09, 20 ve 72,
B) 06, 13 ve 76,
C) 09, 16 ve 77,
D) 09, 10 ve 77,
E) 72 ve 73.

322-Acelelik çağrıları kime hitaben yayınlanır?
A) Kıyı uydu yer istasyonuna,
B) Kurtarma koordinasyon merkezine,
C) En yakın gemi istasyonuna,
D) En yakın Navteks istasyonuna,
E) Tüm istasyonlara veya belirli bir istasyona.

323- Yatlarda Navtex cihazının bulundurulması zorunlu mudur?
A) Zorunludur
B) Kapasitesine bakılmaksızın tüm ticari amaçlı yatlarda zorunludur
C) 12 kişi ya da daha yukarı kapasitedeki yatlar için zorunludur
D) Zorunlu değildir
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiç biri doğru değildir

324-Bir balıkçı teknesinin VHF kanal 09'da kullanabileceği en yüksek çıkış gücü aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
>) 25 W
B) 10 W
C) 5 W
D) 1 W
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiç biri değildir

325-Dupleks kanal için aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi doğrudur
A) Gönderme ve dinlemenin aynı frekansta yapıldığı kanallardır.
B) Gönderme ve dinlemenin farklı frekanslarda yapıldığı kanallardır
C) İki farklı amaç için kullanılan kanallardır
D) Aynı anda hen 16'ncı kanalı ve hem de haberleşme yapılan kanalı dinleyebilen kanallardır.
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiç biri doğru değildir

Soruların cevapları ve yeni soruların verilmesine devam edilecektir.Site içi arama

İçeriğe geri dön | Ana menuya dön