EKREM ALI SÜZEN


İçeriğe git

Kisa Mesafe Örnek Test Sorulari

Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü örnek ( KMT) Test Soruları

Açıklama:
Burada yer alan sorular, Kısa mesafe Telsiz Operatörlüğü sınavlarına katılacak adayların kendi bilgilerini ölçebilmeleri amacıyla IMO kuralları, Ulusal kanunlar ve yönetmelikler ile GMDSS sınav yönetmeliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. kesinlikle sınav soruları değildir. Ancak rastlantı olarak sınavlarda da benzerleri çıkabilir. Sık sık bu sorulara başka sorular da eklenerek soru sayısı arttırılacak ve sürekli olarak güncelleştirilecektir. Ayrıca müfredat programında ve sınav konularında değişmeler oldukça, bu değişmelere paralel olarak güncelliğini yitirmiş sorular çıkartılarak yerine yeni müfredata, kanunlara ve yönetmeliklere uygun sorular eklenecektir. Böylece de soruların güncelliği sağlanacaktır. Soruları yanıtları ise kısa süre aralarla eklenecek yeni sorularla birlikte yine bu sayfada yer alacaktır.
Başarı dileklerimle
Ekrem Ali SÜZEN

ILK 200 SORU VE CEVAP PDF FORMATINDA VERILMISTIR
TIKLAYINIZ

S O R U L A R


201- I-Tehlike çağrıları,
II-Acelelik çağrıları,
III-Emniyet çağrıları,
IV-Sıradan çağrılar,
V-Meteorolojik çağrılar
A)Yalnızca I,
B) I ve II,
C) I, II ve III,
D) I, II, III ve IV,
E) I, II, III, IV ve V.

202- Deniz VHF cihazlarının hangi özelliğinden yararlanılarak kanal 16 ile birlikte haberleşme yapılan her hangi bir çalışma kanalı dinlenilebilir?
A) Watch receiver,
B) Duplex watch,
C) Duplex operation,
D) Dual watch,
E) Double watch.

203- Deniz VHF bandında DSC tekniği kullanılarak yapılacak sıradan (Routine) çağrılarda, adres bilgisinin ardından aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi bilgi yer alır?
A) Çağrılan istasyonun adı,
B) Burası,
C) Çalışma kanalı,
D) Kategori,
E) Çağrıyı yapan istasyonun adı,

204- Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Yeterlik belgesi alabilmek için adayların kaç yaşını bitirmiş olmaları gerekir?
A)17 yaşını bitirmiş olmaları gerekir,
B) 18 yaşını bitirmiş olmaları gerekir,
C) 20 yaşını bitirmiş olmaları gerekir,
D) 14 yaşını bitirmiş olmaları gerekir,
E) 15 yaşını bitirmiş olmaları gerekir

205-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi DSC tehlike türlerinden biri değildir?
A) Yangın,
B) Denize adam düşmesi,
C) Su alma,
D) Yan yatma,
E) Batma

C e v a p l a r

201- D
202- D
203- C
204- B
205- B

206-Deniz araçları VHF cihazları ile aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi haberleşmeleri yapamazlar?
A) Tehlike haberleşmeleri,
B) Sayısal seçmeli çağrılar,
C) Liman hizmetleri ile ilgili haberleşmeler,
D) Faks haberleşmeleri,
E) Emniyet haberleşmeleri.

207- "226003764" , aşağıdaki seçeneklerde verilen istasyonlardan hangisine ait bir MMSI numarasıdır?
A) Bir gemi istasyonuna ait,
B) Bir gemi grubuna ait,
C) Bir kıyı telsiz istasyonuna ait,
D) Bir kıyı telsiz istasyon grubuna ait,
E) Bir kıyı uydu yer istasyonuna ait.

208- Gemi telsiz istasyonlarına ait MMSI numarası tanımlayan sembol, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) 00MIDXXXX,
B) 0MIDXXXXX,
C) 0XXMIDXXX,
D) MIDXXXXXX,
E) MIDEXXXXX.

209-Bir istasyon Deniz VHF bandında Kanal 16'dan yapılacak sıradan (rutin) haberleşme için çağrıldıktan sonra haberleşme hangi kanaldan sürdürülür?
A) Kanal 77'den,
B) Kanal 73'den,
C) Uygun bir çalışma kanalından,
D) Çağrılan istasyon tarafından belirlenen bir kanaldan,
E) Kanal 16'dan.

210- Tehlike haberleşmesi, aşağıdaki hangi durumda yapılmalı?
A) Deniz aracında makine arızası olması durumunda,
B) Deniz trafiğini engelleyen bir olayın olması durumunda,
C) Meteorolojik olayların oluşması durumunda,
D) Deniz aracında ağır bir yaralının bulunması durumunda.
E) Deniz aracında can güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda

C e v a p l a r

206- D
207- A
208- D
209- C
210- E

211-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi dışındaki Acelelik mesajları, açık dille yazılmalıdır?
A) Deniz aracında olan bir isyanın bildirilmesi halinde,
B) Denizde kazazedelerin görülmesi halinde,
C) Denize adam düşmesi ve bulunamaması halinde,
D) Deniz aracının makine dairesinde yangın çıkması halinde,
E) Mesajın tıbbi yardım niteliğini taşıması halinde.

212-Tehlike trafiğini yöneten istasyon bölgedeki tüm istasyonların susmasını aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi ile ister?
A) SEELONCE MAYDAY,
B) SEELONCE FEENEE,
C) SEELONCE DISTRESS,
D) SEELONCE HELP,
E) MYDAY SILENCE.

213-Deniz VHF bandında kanal 16, Hangi durumlarda sürekli olarak dinlenmelidir?
A) Deniz aracı limanda iken,
B) Deniz aracı yük alıyorken,
C) Deniz aracının seyir süresice,
D) Deniz aracının tamirde olduğu sürece,
E) Böyle bir zorunluluk yoktur.

214-Gemi istasyonlarına ait MMSI numaralarının ilk üç karakteri aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini gösterir?
A) SOS,
B) EAS,
C) SZN,
D) EHS,
E) MID,

215- SOLAS'a tabi olmayan bir deniz aracı tarafından telsiz telefonla bir emniyet mesajı hangi kanaldan yayınlanır?
A) Bir çalışma kanalından,
B) Tehlike ve emniyet kanalından,
C) DSC tehlike ve emniyet kanalından,
D) Telsiz telefon veya DSC tehlike kanallarının herhangi birinden,
E) Uydu kanalından.

C e v a p l a r

211- E
212- A
213- C
214- E
215- A

216- GMDSS'de DSC MMSI numaraları kaç karakterden oluşur?
A) 3 karakter,
B) 5 karakter,
C) 7 karakter,
D) 9 karakter,
E) 15 karakter.

217 -Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Deniz VHF bandında DSC tekniği ilr yapılacak çağrılar için 1 adet kanal bulunmaktadır.
B) Deniz VHF bandında gönderilecek bir emniyet çağrısı PAN PAN işareti ile olmalıdır
C) Deniz VHF bandında kanal 06,'da kullanılacak çıkış gücü 1 W olarak sınırlandırılmıştır
D) Marmara denizinde seyretmekte olan bir yatta bir hastanın bulunması durumunda gönderilecek çağrıda MAYDAY
işareti kullanılır.
E) Yukarıdaki seçeneklerde verilenlerden hiç biri doğru değildir.

218- En az bir VHF kıyı telsiz istasyonunun kapsam alanı içinde olan ve VHF DSC alârmlarının alınabildiği deniz bölgesi, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) A1 deniz bölgesi,
B) A2 deniz bölgesi,
C) A3 deniz bölgesi,
D) A4 deniz bölgesi,
E) VHF deniz bölgesi.

219-Deniz VHF bandında kanal 72'de haberleşme yapmakta olan iki yattan tehlike çağrısını duyan yat, haberleşmeyi nasıl keser?
A) VHF telsiz cihazını kapatarak,
B) Stop Mayday diyerek,
C) Distress traffic diyerek,
D) Prudonce diyerek,
E) Received distress call diyerek.

220-SOLAS'a tabi olmayan bir deniz aracı tarafından Deniz VHF bandında telsiz telefonla yayınlanacak emniyet çağrısı için aşağıdaki seçeneklerde verilen kanallardan hangisi kullanılır?
A) Kanal 13,
B) Kanal 16,
C) Kanal 28,
D) Kanal 67,
E) Kanal 88.

216-D
217- A
218- A
219- C
220- C

221-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi bir Acelelik mesajının çalışma kanalından yayınlanmasını gerektirir?
A) Uzun mesaj durumlarında,
B) Kısa mesaj durumlarında,
C) Denize adam düşmesi ve bulunamaması durumlarında,
D) Deniz aracında yangın çıkması durumlarında,
E) Deniz aracında isyan çıkması durumlarında.

222- Emniyet mesajları, Telsiz telefonla kime hitaben yayınlanır?
A) En yakın arama kurtarma merkezine hitaben,
B) En yakın gemi telsiz istasyonuna hitaben,
C) Soran herhangi bir istasyona hitaben,
D) Tüm istasyona veya belirli bir istasyona hitaben,
E) Kontrol istasyonuna hitaben

223-Deniz VHF bandında kanal 16'da, Tehlike trafiğinin sürmekte olduğu sırada, tehlike trafiğini yöneten istasyon tarafından kısıtlı çalışmanın başlayabileceği, aşağıdaki seçeneklerde verilen işaretlerden hangisi ile bildirilir?
A) SEELONCE DISTRESS,
B) SEELONCE PRUDONCE,
C) PRUDONCE,
D) MAYDAY FEENEE,
E) PRUDONCE FEENEE

224-Deniz VHF bandında kıyı telsiz istasyonları, aşağıdaki seçeneklerde verilen durumların hangisinde tehlike mesajı aktarımı yaparlar?
A) Tehlikedeki deniz aracının isteği üzerine,
B) Bölgedeki daha fazla deniz aracının arama ve kurtarma çalışmalarına katılması gerektiğini düşünmesi üzerine,
C) Tehlikedeki deniz aracının terk edildiğini öğrenmesi üzerine,
D) Diğer kıyı telsiz istasyonlarının isteği üzerine,
E) Tehlikedeki deniz aracının kendi ülkesine ait olduğunu öğrenmesi üzerine.

225- Gemi ile kıyı arasında yapılan haberleşmede haberleşmenin kontrolü kimdedir?
A)Gemi istasyonunda
B) haberleşme yapılan kıyı istasyonunda
C) Kontrol (monitör) istasyonunda
D) Haberleşme yapan gemiye en yakın kıyı .istasyonunda
E) Kontrol zorunluluğu yoktur

C e v a p l a r

221- A
222- D
223- C
224- B
225- B

226- A1 deniz bölgelerinde haberleşmenin yapıldığı frekans bandı aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) MF bandı
B) HF bandı
C) UHF bandı
D) VHF bandı
E) EHF bandı

227-Deniz VHF bandında yapılacak haberleşmelerde istasyonlar, aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi bilgiyi vermek zorundadırlar?
A) Deniz aracının adını ve çağrı işaretini,
B) Deniz aracının kaptanının adını,
C) Deniz aracının bağlama limanını,
D) Deniz aracının firmasını,
E) Deniz aracında yeterlik belgesine sahip operatörün yeterlik numarasını

228-SOLAS'a tabi olmayan bir deniz aracı seyir süresi boyunca aşağıdaki seçeneklerde verilen deniz VHF telsiz telefon kanallarından hangisini sürekli olarak dinlemelidir?
A) Kanal 06,
B) Kanal 09,
C) Kanal 16,
D) Kanal 13,
E) Kanal 87.

229- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi, Deniz VHF cihazları ile yapılamaz?
A) Kıyıdan denize yönünde Navtex ile gönderilen yayınların alınması,
B) Acelelik işareti ile yayınlanan mesajların alınması,
C) Kıyıdan denize yönünde yapılan sıradan (routine, olağan) haberleşmelerin yapılması,
D) Deniz araçlarının kendi aralarında yapacakları haberleşmeler,
E) Deniz araçları ile uçaklar arasında arama ve kurtarma amaçlı haberleşmeler.

230- Asılsız tehlike alârmı veren deniz aracı, aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi ile uyarısını iptâl eder?
A) CANCEL CANCEL,
B) MAYDAY CANCEL,
C) CANCEL DISTRESS ALERT,
E) DISTRESS MESSAGE CANCEL,
E) MAYDAY MAYDAY MAYDAY CANCEL

C e v a p l a r

226- D
227- A
228- C
229- A
230- C

231- Deniz VHF bandında Tehlike, acelelik ve emniyet çağrıları ile genel amaçlı çağrılar için de kullanılan DSC kanalı aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Kanal 77,
B) Kanal 23,
C) Kanal 88,
D) Kanal 03,
E) Kanal 70.

232-Bir balıkçı teknesi bir başka balıkçı teknesi ile Deniz VHF bandı kanal 16'da bağlantı kuruyor. Haberleşme için aşağıdaki seçeneklerde verilen kanallardan hangisine geçmeyi önerir?
A) Kanal 06,
B) Kanal 09,
C) Kanal 28,
D) Kanal 63,
E) Kanal 70.

233- ITU kısaltması, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini tanımlamaktadır?
A)Uluslararası Sivil Havacılık Birliği,
B) Uluslararası Denizcilik Örgütü,
C) Uluslararası Meteoroloji Örgütü,
D) Uluslararası telekomünikasyon Biriliği,
E) Uluslararası Lisanslı Radyoelektronik zabitleri Birliği

234-Kıyı telsiz istasyonları tarafından Dar Band Doğrudan Yazılımlı Telgraf (NBDP) tekniğiyle seyir meteorolojik uyarılarının gönderilmesi sistemi, aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir?
A) Navarea,
B) Navtex,
C) Maritex,
D) Satnav,
E) Inmarsat,

235-Kısa mesafe Telsiz Operatörlüğü Yeterlik Belgelerinin geçerlik süresi kaç yıldır?
A) 1 yıl,
B) 3 yıl,
C) 5 yıl,
D) 7 yıl,
E) Süresizdir.

Soruların cevapları ve yeni soruların verilmesine devam edilecektir.


Site içi arama

İçeriğe geri dön | Ana menuya dön